ถั่งเช่า กับผู้ป่วยโรคตับ

วันนี้ขอนำเสนอเรื่องดีๆอีกเรื่องของถั่งเช่า สำหรับคนที่เป็นโรคตับนะคะ

Niwa และคณะ (2013) ได้ทำการทดสอบสมุนไพรจีนที่มีส่วนผสมของถั่งเช่า ในการรักษาผู้ป่วยโรคตับ จำนวน 101 คน ( ชาย 67 และหญิง 34 ) อายุเฉลี่ย 67.2±8.8 ปี เป็นระยะเวลา 0.8-100.8 เดือน (เฉลี่ย 13.4 เดือน) ซึ่งในผู้ป่วยเหล่านี้พบว่าเป็นโรคตับแข็ง 84%, hepatitis C 63%, hepatitis B 18%, โรคมะเร็งตับ 9% ซึ่งบางคนก็เป็น 2-3 โรค ผลปรากฏว่าผู้ป่วยที่ได้รับสมุนไพรที่มีส่วนผสมของถั่งเช่า มีอายุยืนยาวกว่า ไม่มีผลข้างเคียง และมีศักยภาพในการทนต่อการรักษาด้วยวิธีการแพทย์แผนปัจจุบันได้ดีกว่า [Niwa Y, Matsuura H, Murakami M, Sato J, Hirai K, Sumi H. (2013). Evidence that Naturopathic Therapy including Cordyceps sinensis Prolongs Survival of Patients with Hepatocellular Carcinoma. Integr Cancer Ther. 12(1): 50-68.]

ใครมีปัญหาเรื่องตับ ลองหันมาสนใจถั่งเช่ากันนะคะ

“ผลลัพธ์ที่ได้อาจแตกต่างไปแล้วแต่บุคคล”

อ้างอิง: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22544231