ถั่งเช่า ช่วยเพิ่มความกระปรี้กระเปร่าได้จริง

สำหรับผู้ที่ร่างการอ่อนล้า ถั่งเช่าช่วยท่านได้ค่ะ ดิฉันเห็นจากคุณพ่อของตัวเองที่ลุกขึ้นมาทำสวน รดน้ำต้นไม้ได้ หลังจากทานถั่งเช่าได้ เดือน

 

ทำไมถึงทำให้กระปรี้กระเปร่า สดชื่นขึ้นได้ ก็เนื่องจากสารคอร์ไดเซปิน ที่อยู่ในถั่งเช่า ช่วยให้การไหลเวียนของเลือดไปยังอวัยวะต่างๆดีขึ้น นั่นหมายความว่าร่างกายได้รับออกซิเจนและนำไปใช้ได้มากขึ้นกว่าปกติค่ะ จึงทำให้สดชื่น นอกจากนั้นยังส่งเสริมให้เกิดขบวนการเมตาบอลิซึ่มมากขึ้นด้วย

 

อีกอย่างหนึ่งคือผู้ทานถั่งเช่าจะนอนหลับได้ดีขึ้น ง่ายขึ้น จึงทำให้รู้สึกสดชื่นขึ้นมาก ผู้ที่ทานเป็นประจำจะเห็นผลนี้ได้ชัดเจน 

ลองอ่านข้อมูลงานวิจัยนี้เพิ่มเติมค่ะ

 

Zhang และคณะ (1995) ได้ทำการศึกษาในผู้สูงอายุ ที่มีอาการอ่อนล้าง่ายโดยแบ่งกลุ่มผู้ทดลองออกเป็น กลุ่ม คือ กลุ่มแรกให้รับประทานถั่งเช่า ในอัตรา กรัมต่อวันติดต่อกันนาน เดือน จำนวน 26 คน และอีกกลุ่มหนึ่งให้กินสารที่ไม่มีฤทธิ์ใดๆ (Placebo) จำนวน 27 คน ผลปรากฏว่า กลุ่มที่ได้รับถั่งเช่า มีจำนวนผู้ที่หายจากอาการอ่อนล้าง่ายได้ถึง 92% ในขณะที่กลุ่มที่รับสารทดแทนมีผู้ที่หายจากอาการอ่อนล้าง่ายเพียง 14%

 

เอกสารอ้างอิง:

[Zhang Z, Huang W, Liao S, Li J, Lei L, Leng F, Gong W, Zhang H, Wan L, Wu R, Li S, Luo H, Zhu F. (1995). Clinical and Laboratory studies of Jinshuibao in scavenging oxygen free radicals in elderly senescent XuZheng patients. J Admin Trad Chinese Med. 5(suppl) : 14-18.]