ยุทธการต่อสู้ภูมิแพ้ และ หอบหืด ด้วยสมุนไพรแก้ภูมิแพ้

โรคภูมิแพ้ ใครไม่เป็นก็คงไม่เข้าใจว่ามันมีผลต่อชีวิตประจำวันมากมาย ยิ่งถ้าเป็นหอบหืดด้วยแล้ว กำเริบเมื่อไร รู้สึกเหมือนจะเอาชีวิตไม่รอดกันทีเดียว แม้ว่ายาต่างๆมากมายที่มีในปัจจุบัน ก็มีผลดีในการระงับอาการ แต่เจ้าภูมิแพ้ก็กลับมาเยี่ยมเยียนอยู่เรื่อยๆ มิหน่ำซ้ำ ผลข้างเคียงของยาก็มีอยู่ไม่น้อย สมุนไพรแก้ภูมิแพ้จึงเป็นอีกทางออกหนึ่งที่สำคัญ

ในระยะเวลาหลาย 10 ปีที่ผ่านมา  พบว่ามีหลายงานวิจัยที่แสดงให้เห็นว่าถังเช่าช่วยฟื้นฟูการทำงานของปอดและทางเดินหายใจ  ซึ่งทำให้ทางการแพทย์ยืนยันว่า ถั่งเช่ามีสรรพคุณในการปรับระบบภูมิคุ้มกันที่ทำงานเกินปกติในผู้ป่วยโรคภูมิแพ้และหอบหืด ให้กลับสู่ภาวะปกติใน 3 ส่วนหลักคือ 

กลไกต่อโรคภูมิแพ้ และ หอบหืด ของ ถั่งเช่า

1. การควบคุมสมดุลของการตอบสนองต่อสารก่อภูมิแพ้ที่ร่างกายได้รับ ผู้ป่วยโรคภูมิแพ้จะมีการตอบสนองต่อสารก่อภูมิแพ้ที่มากเกินปกติ จึงเป็นต้นเหตุของการตอบสนองต่อสิ่งต่างๆมากเกินไปและแปรเปลี่ยนไปเป็นอาการแพ้

2. ป้องกันการจับตัวกันของสารก่อภูมิแพ้เข้ากับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายทำให้ร่างกายตอบสนองต่อสารก่อภูมิแพ้น้อยลง

3. ช่วยลดกระบวนการสร้างสาร Immunoglobulin E (IgE) ซึ่งเป็นสารต่อต้านสารพิษที่ร่างกายของผู้ป่วยภูมิแพ้สร้างขึ้นมามากเกินไป ซึ่งสารนี้ร่างกายสร้างขึ้นเมื่อได้รับสารก่อภูมิแพ้ ทำให้ร่างกายแสดงอาการต่อต้านสารที่ได้รับและเป็นตัวกระตุ้นให้อาการภูมิแพ้กำเริบ
สาร IgE นี้จะถูกปล่อยเข้าสู่เนื้อเยื่อต่างๆภายในร่างกาย ก่อให้เกิดการอักเสบและแสดงออกเป็นอาการต่างๆที่เกี่ยวกับโรคภูมิแพ้เช่นอาการหอบหืด คัดจมูก น้ำมูกไหล จาม มีเสมหะ โพรงจมูกอักเสบ ไซนัสอักเสบ ผื่นคัน คันตา เป็นต้น

กลไกต่อโรคภูมิแพ้ทั้งสามนี้ เมื่อรวมกับการที่ ถั่งเช่า ยังมีสรรพคุณเป็นยาปฎิชีวนะธรรมชาติที่ต่อต้านเชื้อซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดการอักเสบในระบบทางเดินหายใจ ทำให้ ถั่งเช่า มีผลในที่ดีเยี่ยมต่อโรคหอบหืดด้วย เพราะอาการหลอดลมหดตัวของโรคหอบหืดนั้น สาเหตุก็เนื่องมาจากสารเคมีและกระบวนการเดียวกันกับอาการภูมิแพ้

นอกจากนี้ ถั่งเช่า ยังมีสรรพคุณในการลดอาการอักเสบเรื้อรังของผนังหลอดลมที่เป็นสาเหตุหลักของโรคหอบหืดอีกด้วย การรบประทานถั่งเช่า อย่างต่อเนื่องควบคู่กับการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายอย่างพอเหมาะ ยังผลให้ระบบภูมิคุ้มกันแข็งแรงและทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ สามารถบรรเทาอาการของโรคลงได้เป็นระยะเวลานานมาก และมีโอกาสที่จะไม่แสดงอาการของโรคภูมิแพ้อีกเลย


การวิจัยผลของถั่งเช่าในผู้ป่วยหอบหืด

ดิฉันขอนำเสนองานวิจัยล่าสุดในปี 2016 ที่แสดงให้เห็นว่าถั่งเช่ามีประโยชน์ต่อผู้ป่วยหอบหืดด้วยค่ะ

โดยนักวิจัยจาก Department of Respiratory Medicine at the Beijing University of Chinese Medicine ได้ทำการศึกษาในผู้ป่วยหอบหืดที่มีอาการระดับปานกลางถึงรุนแรงจำนวน 120 คน โดยแบ่งผู้ป่วยออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มละ 60 คน กลุ่มแรกได้รับการรักษาด้วยยาสเตียรอยด์พ่นชนิด ร่วมกับ ยาขยายหลอดลม (Beta2-adrenergic agonists) ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งได้รับยาดังกล่าวร่วมกับ รับประทานถังเช่า 1.2 กรัมต่อวัน เป็นเวลาสามเดือน

หลังจากสามเดือนนักวิจัยพบว่ากลุ่มที่ได้รับถังเช่ามีผลการ

  • การทำงานของปอดดีขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ ( FEV1 and PEFR scores เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ) เมื่อเทียบกับกลุ่ม ที่ไม่ได้รับถั่งเช่า
  •    ระดับภูมิต้านทานที่ดีขึ้น ซึ่งแสดงถึงอาการอักเสบของหลอดลมที่ลดลง (มีการลดลงของ inflammatory markers เช่น IgE, ICAM-1, IL-4, and MMP-9)
  • อาการหอบหืดดีขึ้น ลดอาการกำเริบของหอบหืด นอนหลับได้ดีขึ้นและการตื่นกลางดึกลดลง

นักวิจัยยังได้ติดตามผู้ป่วยต่อเนื่องหลังจากหยุดการรับประทานถั่งเช่าแล้ว ก็พบว่าอาการหอบหืดดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับผู้ป่วยอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่ได้รับประทานถั่งเช่า

ความเห็นของผู้เขียน  ดิฉันอยากให้ผู้ป่วยโรคภูมิแพ้หอบหืด ได้เข้าใจก่อนว่า การใช้ยาเพื่อบรรเทาควบคุมอาการภูมิแพ้ หอบหืด หรือใช้การแพทย์ทางเลือก เช่นสมุนไพรถั่งเช่ามาช่วยเสริม ก็เป็นสิ่งช่วยผู้ป่วยได้ดี ให้ใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติก็จริง แต่สิ่งสำคัญยิ่งกว่านั้น คือการดูแลตนเอง เข้าใจว่าตนเองควรทำ หรือไม่ควรทำอะไร ควรหลีกเลี่ยงสิ่งใด เพื่อให้ห่างไกลจากโรคภูมิแพ้หอบหืด จึงอยากบอกผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ หอบหืดทุกท่านว่า การรักษาที่ดี จะต้องมาคู่กับการดูแลตนเองที่ดีด้วยค่ะ เพื่อผลที่ดีในการควบคุมโรคในระยะยาว กับโรคภูมิแพ้ที่ใครหลายๆ คน อาจจะเคยยอมแพ้มันมาแล้ว แต่วันนี้มันมีทางออกและไม่น่ากลัวอย่างที่คิด…

อ้างอิง :
1. นายแพทย์ สมยศ กิตติมั่นคง หัวหน้ากลุ่มโรคเอดส์ สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
2. Ningqun Wang, Jie Li, Xiaobo Huang, Wenqiang Chen, and Yujing Chen. Herbal Medicine Cordyceps sinensis Improves Health-Related Quality of Life in Moderate-to-Severe Asthma. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, vol. 2016, Article ID 6134593, 8 pages, 2016. doi:10.1155/2016/6134593
————————————————————————-

“ผลลัพธ์ที่ได้อาจแตกต่างไปแล้วแต่บุคคล”