ถั่งเช่า กับโรคเบาหวาน

เบาหวานหรือว่าโรคเบาหวาน เกิดจากความผิดปกติของร่างกายที่มีการผลิตฮอร์โมนอินซูลินไม่เพียงพอ อันส่งผลทำให้ระดับน้ำตาลในกระแสเลือดสูงเกิน โรคเบาหวานจะมีอาการเกิดขึ้นเนื่องมาจากการที่ร่างกายไม่สามารถใช้น้ำตาลได้อย่างเหมาะสม ซึ่งโดยปกติน้ำตาลจะเข้าสู่เซลล์ร่างกายเพื่อใช้เป็นพลังงานภายใต้การควบคุมของฮอร์โมนอินซูลิน ซึ่งผู้ที่เป็นโรคเบาหวานร่างกายจะไม่สามารถนำน้ำตาลไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลที่เกิดขึ้นทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้น ในระยะยาวจะมีผลในการทำลายหลอดเลือด ถ้าหากไม่ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม อาจนำไปสู่สภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้บทความนี้จะขอนำเสนอบทบาทของสมุนไพรที่ชื่อว่า “ถั่งเช่า” กับผู้ป่วยเบาหวานนะคะ

 

(อ้างอิง)การศึกษาเกี่ยวกับถั่งเช่าในประเทศไทย ก็มีการศีกษาที่นำโดย นพ.สมยศ กิตติมั่นคง หัวหน้ากลุ่มโรคเอดส์ สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) 
เมื่อนำเห็ดถั่งเช่าผสมกับเห็ดหลินจือและจมูกข้าว จะสามารถออกฤทธิ์ได้ดีกับผู้ป่วยมะเร็งในตับและลำไส้ จากการทดสอบกับผู้ป่วยที่สมัครใจ ทั้งมะเร็งและเบาหวานจำนวน 100 คน พบว่า ผู้ที่รับการรักษากินสารอาหารที่มีเห็ดถั่งเช่าเสริมเข้าไปด้วย ทานวันละ 4 เม็ด 2-3 เดือนก็เห็นผล โดยเฉพาะผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานถึงขั้นต้องตัดขาทิ้งกลับพบว่าแผลดีขึ้นและหายเป็นปกติได้

จะเห็นได้ว่า ถั่งเช่าเป็นสมุนไพรรักษาโรคเบาหวาน อีกชนิดหนึ่งที่เหมาะกับผู้ป่วยกลุ่มนี้ แต่อย่างไรก็ตามผู้ป่วยควรได้รับการตรวจรักษาจากแพทย์ และปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัดตามคำแนะนำของแพทย์นะคะ เนื่องจากเบาหวานเป็นต้นเหตุของอาการแทรกซ้อนอื่นๆด้วย การออกกำลังกายและควบคุมอาหารก็เป็นสิ่งที่สำคัญในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานระยะยาวอย่างเหมาะสมค่ะ

รับประทานอย่างไร ถั่งเช่าสามารถรับประทานร่วมกับยาลดน้ำตาล หรือ อินซูลินชนิดฉีดได้ โดยเริ่มจากปริมาณน้อยๆก่อน เพื่อค่อยๆปรับระดับน้ำตาลอย่างค่อยเป็นค่อยไป ป้องกันมิให้ระดับน้ำตาลเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ว
สำหรับผลิตภัณฑ์ดีไลท์ฟาร์ม แนะนำให้เริ่มรับประทานวันละ 1 เม็ด วันละครั้ง (ก่อนอาหารเช้า หรือ ก่อนนอน) ในสัปดาห์แรก จากนั้นสามารถเพิ่มเป็น 1-2 เม็ด ก่อนอาหารเช้า และ ก่อนนอนค่ะ