วัยเกษียณที่มี หลายโรครุมเร้า


คุณป้าชื่นเขียนมาเล่าให้ฟังว่า หัวใจโตดีขึ้น เหนื่อยน้อยลง โรคเบาหวาน และ ความดันดีขึ้น คุณหมอให้ลดยาลงแล้วด้วยค่ะ นอกจากนั้นคุณป้ายังหลับได้ยาว ไม่ตื่นมาฉี่บ่อยๆ เหมือนเมื่อก่อน ตอนนี้สุขภาพดีขึ้นมากค่ะ