การประชุมฝ่ายขาย ครั้งที่ 31 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

บริษัทดีไลท์วิช จำกัด ร่วมกับ บริษัทตำรับไทยสมุนไพร จำกัด

อบรบการประชุมฝ่ายขาย ครั้งที่ 31 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

ในครั้งนี้ได้นำถั่งเช่าดีไลท์ฟาร์ม ขนาด 30 แคปซูล มอบให้ผู้ที่มาเข้าร่วมประชุมทุกท่านได้ลองทานด้วย

 บริษัท ดีไลท์วิช จำกัด โดยคุณชื่นสุมน ปัญญวรญาณ ขอขอบคุณทุกๆท่านมา ณ โอกาสนี้