ถั่งเช่า กับการรักษาผู้ป่วย”โรคตับ”

ในปัจจุบันนี้มีการเผยแผ่งานวิจัยเกี่ยวกับถั่งเช่าอย่างแพร่หลาย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

สำหรับถั่งเช่าแล้วต้องบอกว่า เป็นสมุนไพรยอดนิยมในประเทศไทยเป็นอย่างมา
วันนี้ DP นำเรื่องดีๆอีกเรื่องของถั่งเช่า สำหรับคนที่เป็น”โรคตับ” มาฝากกัน

ในปี 2013 Niwa และคณะนักวิจัย ได้ทำการทดสอบสมุนไพรจีนที่มีส่วนผสมของถั่งเช่า
ในการรักษาผู้ป่วยโรคตับ จำนวน 101 คน ( ชาย 67 และหญิง 34 ) อายุเฉลี่ย 67 ปี
ได้รับการรักษาโดยเฉลี่ย 13.4 เดือน

ซึ่งในผู้ป่วยเหล่านี้พบว่าเป็นโรคตับแข็ง 84%,ไวรัสตับอักเสบซี 63%, ไวรัสตับอักเสบบี 18%, โรคมะเร็งตับ 9%
ซึ่งบางคนก็เป็น 2-3 โรค เป็นโรคระยะแพร่กระจาย

ผลปรากฏว่า ในการรักษาการรักษาก่อนหน้านี้การรักษาโดยไม่ใช้ยาควบคู่กัน
ผู้ป่วยที่ได้รับสมุนไพรที่มีส่วนผสมของถั่งเช่า มีอายุยืนยาวกว่า ไม่มีผลข้างเคียง
และมีศักยภาพในการทนต่อการรักษาด้วยวิธีการแพทย์แผนปัจจุบันได้ดีกว่า